Vzdělání

 

Má rekvalifikace pro práci s lidmi

 

Rok 2018

Dornova metoda, Breussova masáž

Osteodynamika I

Tejpování lidí

První pomoc

 

Rok 2019

Osteodynamika II

Svaly pánevního dna

Masáže pro těhotné

Masáže pro miminka

 

Rok 2020

Rekvalifikační kurz maserský akreditovaný MŠMT v roz. 150hod

Tigger points

 

Má rekvalifikace pro práci se zvířaty

 

Rok 2016

Instruktor Jezdectví Akreditovaný MŠMT v roz. 150hod

 

Rok 2017

Dornova metoda zvířata

 

Rok 2018

Reprodukce klisen

Přeprava koní

Dornova metoda koně

Pasování sedel

Výživa koní

Dornova metoda psi

Biomechanika pryncipy výcviku a ježdění na koni

 

Rok 2019

Výživa starých špatně krmitelných koní

Sestavování krmných dávek pro koně

Aktivní a pasivní trečink pro koně