Terapie - lidi

Masáže pro Vás

Jak pro majitele čtyřnohých mazlíků, tak i pro Vás, co čtyrnohé nevlastníte, mám taky dobrou zprávu. Nabízím služby pro Vás a to srovnat a uvolnit i lidské tělo.

 

Dornova metoda plus

Dornova metoda je velmi šetrné odvětví osteopatie. Pracuje s kostmi v těle tak, že je usazuje na své fyziologické místo za současného pohybu okolních svalů a tkání. Chybná postavení kostí v těle způsobují omezení nebo změny ve funkčnosti tkání a orgánů. Svaly ochabují, dostávají se do spazmu,  orgány projevují snížení nebo zvýšení své aktivity. Pomocí Dornovy metody a usazení kostí na své místo dochází k úlevě a obnově zpomalené, anebo přerušené komunikace mezi centrálním nervovým systémem a inervovanými oblastmi

Jako velikou pomoc  při Dornově metodě používám také vakuové baňky, které pomáhají uvolňovat spazmy ve tkáních, zvyšují prokrvení i lymfatickou drenáž a tím i regeneraci postižené tkáně. Nejúčinnější je Dornova metoda, stejně jako většina terapií, v prevenci. Často se odhalí drobné či větší odchylky, které by ve vyšším věku způsobily vážný problém.

 

Nejčastější indikace pro Dornovu metodu u lidí:

bolestivé stavy páteře - krční, hrudní, bederní, křížové i kostrče, skoliózy, skoliotické držení těla, bolesti hlavy, migrény,pohybové potíže,bolestivá chůze,kulhání,bolestivost kloubů,poúrazové stavy,pády,stavy po autonehodách,neplodnost,prevence

 


Masáž

Breussová masáž

Breussova masáž je ideální doplněk po ošetření Dornovou metodou. Může se ale použít jako příprava před ošetřením páteře, kdy tato jemná energetická a bezbolestná terapie uvolní napětí ve svalstvu. Při této masáži se uvolňují meziobratlové bloky, tím se páteř srovná do přirozené pozice a meziobratlové ploténky mají větší možnost se vrátit do původní pozice.

 

Osteodynamika

Je to manuální terapeutický systém, který rozpoznává a řeší mechanické poruchy všech složek opěrného aparátu: kostí, kloubů a tkání-vazů, šlach a povázky ( fascie), reguluje chybná postavení těchto složek a uvádí je za pohybu těla do správné (fyziologické)polohy.

 

Tato terapie vychází ze tří základních směrů.

1. DORNOVY METODY

Dornova metoda se cíleně zaměřuje na biomechaniku kloubních spojení a ošetření mechanických posunů v kosterním aparátu. Využívá pohyb pacienta a terapeutický tlak rukou. Tato metoda se jako původní lidová metoda tkáněmi ani fyziologickými souvislostmi nezabývala a i dnes je řeší velmi omezeně.

2. KRANIOSAKRÁLNÍ OSTEOPATIE

Kraniosakrální terapie řeší v těle fyzické i psychické bloky. K řešení těchto stavů využívá pohyb, který se odehrává uvnitř těla, což je pohyb mozkomíšního moku a pohyb tkání.

3. OSTEOPATIE

Osteopatie se zabývá celým systémem opěrného aparátu, který umožňuje pohyb těla. Tento systém tvoří kosti, klouby, vazy a ostatní pojivové tkáně, zejména fascie (povázka). Nápravou vzájemných poměrů se navozuje rovnováha a správná funkce organismu.

OSTEODYNAMIKA je terapie, která propojuje tyto tři metody. Dokáže ovlivňovat postavení kostí v těle z vnějšku, s použitím terapeutova tlaku a pohybu, ale zároveň dokáže ovlivnit stav fascií a funkci těla na buněčné úrovni. Pozornost věnuje OSTEODYNAMIKA  zejména fasciím, které moderní medicína právem označuje jako periferní mozek těla a které dokazují propojení fyzické a psychické složky těla. Propojením technik dochází k rychlejší úlevě pacienta a rychlejší regeneraci organismu a rychlejšímu návratu k normálu.

 

JAK OSTEODYNAMIKA PRACUJE V PRAXI?

OSTEODYNAMIKA je terapie, pomocí které lze ošetřovat lidi i zvířata od narození do pozdního věku. Pro tuto terapii je nejdůležitější umění palpace-hmatu a citlivosti. Cílem je splynutí s pacientem v synchronizovaném pohybu, dokázat udržovat komfortní zónu pohybu i tlaku, která vychází z individuální potřeby pacienta. Terapeut vnímá složky opěrného aparátu, které jsou funkčně vzájemně propojené a tvoří jeden celek.

V praktickém provedení  OSTEODYNAMIKY  jde o použití menší síly a tlaku po delší časovou jednotku. Tento delší čas umožní pozvolnou a nenásilnou změnu vzorců ve tkáních, protože procesy těchto změn jsou nedílnou součástí práce s kosterním systémem.

Tato technika také odhaluje možné negativní vzorce, které od raného věku traumatizují organismus a způsobují v těle i psychice změny.  Je prokázáno, že nepříznivé zkušenosti již od vývojových stádií a v nízkém věku mohou vést k trvalému narušení chemických pochodů v mozku a následně k negativnímu ovlivnění nálady i chování. Proto je ošetření pomocí OSTEODYNAMIKY přínosné už od narození, kdy při porodech dochází ke vzniku traumat, která zbytečně zatěžují dítě v jeho přirozeném vývoji.

Osteodynamika je cestou, jak lze zaměřenou pozorností, komunikací s pacientem a cílenými hmaty měnit vnitřní zmatek ve vnitřní klid a svobodně vytvořit pocit vnitřní jistoty. Lidé i zvířata by měli odcházet z terapie uvolnění a s vědomím, že do jejich těla nebylo zasahováno násilně a bez respektu k jejich pocitům a zdravotnímu stavu.

INDIKACE

Osteodynamiku lze použít od narození do stáří jako prevenci.Pokud je použita při jakémkoliv nefyziologickém stavu, je podmínkou, aby terapeut ošetřoval pouze po seznámení s celkovým zdravotním stavem.

Více o osteodynamice na  webu WWW.OSTEODYNAMIKA.CZ

 

 

  • Při masážích často používám  kvalitní bylinné výrobky Just, které si u mě můžete také zakoupit.

Pro koho OSTEODYNAMIKA vhodná JE?

Ošetření pomocí této jemné manuální techniky je možné provádět od narození až do vysokého věku. Míra tlaku a rozsah pohybu při terapii se vždy přizpůsobuje věku a aktuálnímu zdravotnímu stavu pacienta.

OSTEODYNAMIKA je vhodná jako preventivní ošetření i jako terapie, která ošetřuje mechanické blokády kloubů a nesprávnou funkci pojivových tkání, které vznikly jako následek přetížení nebo traumatu.

 

Pro koho OSTEODYNAMIKA vhodná NENÍ?

Jako u všech manuálních technik je potřeba respektovat omezení, která jsou způsobena vážným onemocněním nebo poškozením organismu. V některých případech je možné ošetření se zvýšenou opatrností, některé nemoci však ošetření zcela vylučují.

Mezi tato onemocnění patří:

akutní bakteriální či virové onemocnění,akutní zánětlivé stavy,horečka,rakovina,poškození kůže: rány, vředy, čerstvé jizvy,akutní výhřez ploténky s velkou bolestivostí,náhlé a neobvyklé změny zdravotního stavu,bezprostředně po úraze bez předchozího vyšetření lékařem


Kineziotejping lidí

 

Kineziotejpy jsou pružné pásky vytvořené z bavlny a svými parametry jsou velmi blízko struktuře a vlastnostem lidské pokožky. Jsou aplikovány do problémového místa na povrch pokožky. Kineziotejping ulevuje od bolesti.

Jak to funguje?

Aplikací kineziotejpingu dochází k ovlivnění mnoha struktur v různých vrstvách. Povrchově kineziotejp působí na pokožku a ulehčuje metabolickou výměnu a zvyšuje prokrvení lokality (nejvíce přímo pod tejpem, sekundárně i v přilehlých místech). Prostřednictvím povrchového dráždění receptorů v kůži jsou ovlivněny rovněž svaly a jejich napětí (využití při terapií spoušťových bodů). Normalizací svalového napětí a látkové výměny lze výrazně ovlivnit bolest.Základem kineziotejpingu je udržení plného rozsahu pohybu ne imobilizace!

Správně nalepený tejp nesmí omezit rozsah, naopak má vyrovnávat svalové napětí a umožnit tak prožít a udržet plný rozsah v kloubech.

 

Účinky kineziotejpingu

 

Snížení lokální i přenesené bolesti.

Zlepšení funkce svalů – úpravou jejich napětí.

Ulehčení metabolické výměny.

Podpora kloubních a vazivových struktur.

Korekce.