Terapie - zvířata

Dornova metoda - psi a koně

 

Co je to Dornova metoda?

Dornova metoda je šetrné odvětví osteopatie. Pracuje s kostmi v těle tak, že je usazuje na své fyziologické místo za současného pohybu okolních svalů a tkání. Chybná postavení kostí v těle způsobují omezení nebo změny ve funkčnosti tkání a orgánů. Pomocí Dornovy metody a usazení kostí na své místo dochází k úlevě a obnově zpomalené, anebo přerušené komunikace mezi centrálním nervovým systémem a inervovanými oblastmi.

Dornova metoda - zvířata je obohacena o práci s fasciemi (povázkami) a tím tak napomáhá harmonizovat tělo po úrazových stavech, operacích, autonehodách a podobně.

Jako veliká pomoc se při Dornově metodě používají také vakuové baňky, které pomáhají uvolňovat spazmy ve tkáních, zvyšují prokrvení i lymfatickou drenáž a tím i regeneraci postižené tkáně.

Nejúčinnější je Dornova metoda, stejně jako většina terapií, v prevenci. Často se odhalí drobné či větší odchylky, které by ve vyšším věku způsobily vážný problém.


Nejčastější indikace pro Dornovu metodu:

 

Psi:   kulhání,strnulost, ztuhlost v pohybu,zranění na pohybovém aparátu (ne v akutním stádiu nebo v době hojení ran),nárazy, pády,stavy po operacích a po zhojení ran,některé případy ochrnutí v počátečním stádiu,DKK (dysplazie kyčelního kloubu),snížená výkonnostněkteré poruchy chování související s bolestivostí v pohybovém aparátu

Koně:kulhání,zhoršený pohyb na jednu stranu,strnulost, bolestivost,neochota k pohybu,po nárazech na překážky, pádech,po úrazech na pohybovém aparátu (ne v akutním stádiu nebo v době hojení ran),bolestivost zad,poruchy chování související s bolestivostí v pohybovém aparátu,snížená výkonnost

 

Kdy ano a kdy ne, co napřed a co potom?

1. Zvíře nesmí být Dornovou metodou ošetřeno v případech, kdy probíhá nějaké akutní zánětlivé onemocnění, je diagnostikována rakovina, vyskytují se průjmy, kašel, v nedávné době došlo k závažnému úrazu, při zlomeninách, otevřených ránách, vředech a píštělích a jiných akutních stavech vyžadujících v první řadě klasickou veterinární péči.

 

2. Po ošetření Dornovou metodou je doporučená doba klidového režimu zhruba 3 dny, proto prosím, nevystavujte ošetřená zvířata nadměrné zátěži (jakýkoliv  trénink, vyjížďka, lonžování, házení míčků, frisbee, výstupy na hory, příliš dlouhé procházky apod.). Někdy trvá až tři týdny, než se tělo doladí do té podoby, že zmizí veškeré nežádoucí klinické příznaky. Dle závažnosti stavu zvířete je potřeba ošetření případně zopakovat.

 

3. Pokud má váš pes či kůň ortopedický či jiný problém, který byl již řešen s veterinářem a byly pořízeny jakékoli RTG snímky v souvislosti s tímto stavem, vezměte snímky s sebou, případně mi je pošlete na email.

 

4. Ošetření probíhá zhruba hodinu - za tu dobu zvíře projedu od hlavy až k patě nehledě na to, kde probíhá konkrétní problém. To znamená, že pokud vám zvíře kulhá na pravou přední, nebudu se zajímat jen o tuhletu končetinu, ale o celé tělo, jelikož Dornova metoda uznává celostní přístup.

 

5. U psů: s Dornovou metodou úzce souvisí i baňkování kritických míst na páteři, pokud se teda nějaká objeví. Pro baňkování je nutno lokálně vyholit srst v oblasti hřbetu. Počítejte, prosím, s touto možností, pokud to stav vašeho pejska bude vyžadovat. V zimních měsících vyholené místo vyžaduje krytí oblečkem. Čistě venkovní psy v zimě v případech, které nejsou akutní, nebaňkuji.

   U koní: holení v době zimní srsti provádím pouze v akutních případech a za podmínek, že kůň bude následně přísně dekován. V letních měsících obvykle netřeba holit.

 

6. Po ošetření se zvířata můžou cítit unaveně, můžou více spát a stav se přechodně může (ale nemusí) zhoršit. Zajistěte klid a dostatek čisté vody - vlivem srovnání těla se bude organismus zbavovat usazenin a tudíž se zvýší spotřeba vody.

 

7. Pokud je Vaše zvíře bez jakýchkoliv problémů a jeví se Vám zdravé, bez kulhání atd, je to v pořádku - prevence odhalí případné drobné posuny a budete mít jistotu, že je vše OK.